Efez, jako jeden z najważniejszych zabytków starożytności, jest skarbnicą wiedzy o grecko-rzymskiej architekturze i historii. To miasto, pełne zachowanych ruin, takich jak Biblioteka Celsusa czy Wielki Teatr, pozwala lepiej zrozumieć codzienne życie, kulturę i technologię starożytnych cywilizacji. Znajduje się tu również słynna Świątynia Artemidy – jedno z Siedmiu Cudów Świata Starożytnego.

Efez